Kayıt Ücret Bilgileri

1-OKUL DEVLET TEŞVİĞİ: 7200 TL sadece belirli alanlarda okula verilen eğitim teşvik ücretidir. Teşvikli alana kayıt yaptıran her öğrenci bu teşvikten faydalanır.

2-ÖĞRENCİ DEVLET DESTEK BURSU: 7.200 TL    Okula devlet teşviki verılen alanlar dısındakı alanlara   kayıt yaptıran   öğrenci velisi ,MEB aracılığı ıle devlete resmi başvuru yaparak şartlar uygunsa devletten 6000 tl ye kadar eğitime destek bursu almaya hak kazanabilir.

3-VELININ ODEYECEĞI EĞİTİM ÜCRETİ:13900TL

4-EĞİTİM DIŞI  OKUL GİDERLERİ: 2900TL  (kitap, kıyafet)

5- YATILI ÖĞRENCİLER İÇİN YURT BEDELİ : 7200 TL/ yıllık:4 kişilik odada tek kişinin ödeyeceği miktardır.Tek kişilik ve iki kişilik odalarımızda mevcuttur.

6-BASEK EĞİTİM KREDİSİ: 7200 TL Devlet teşviği ve devlet desteği alamayan öğrenciler için akademik başarı, yetenek, almış oldukları ödül ve derecelerine göre mezuniyet sonrası geri ödemeli 7200 TL ye kadar eğitim kredisi verilebilir

7-GÜRVAK BURSU 1800 TL : Başarılı ve yetenekli öğrencilere vakıf tarafından verilen 1800 TL ye kadar geri ödemesiz bursdur. Devlet destek bursu alan öğrenciler bu bursdan yararlanamaz.

8-TAM BURSLU ÖĞRENCİ KABÜLÜ: Okul eğitim komisyonunun belirlediği şartlarda, Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda  bilim teknik sanat ve spor alanlarında derece almış yada MEB sınavlarında akademik başarısı olan öğrenciler den ilk yıl tam burslu olarak eğitim öğretim ücreti alınmaz Disiplin cezası almamak ve başarının şartı ile tam bursluluk eğitim süresi boyunca heryıl devam eder. Tam burslu ögrencilerden eğitim ücreti alınmayacak ancak kıyafet yemek ve kitap masrafları için 6000 TL talep edilecektir.
   Alan değişikliği durumunda; yeni seçilen alanın ücreti üzerinden işlem yapılarak aradaki fark tahsil edilecektir.

9-ULAŞIM GİDERİ;Servis kullanmak isteyen öğrencilerin servis bedeli okul açılşında sayı ve uzaklığa göre servis firması tarafından ayrıca belirlenmektedir.

9-YEMEK GİDERİ: Yemek ücreti, okul açılışında yemek firması tarafından belirlenmektedir.

10-DİĞER DURUMLAR: Öğrenciye özel diğer seçenekler için  öğrenci ve veli ile görüşülerek okul eğitim komisyonu ile karar verilecektir.