Batıanadolu

EĞİTİM ALANLARIMIZ

Biyomedikal

BİYOMEDİKAL ALANI

Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte sağlık sektöründe 20 binden fazla çeşit ve özellikte tıbbi cihaz ve sistem kullanılmaktadır. Sistem ve cihazların tasarım, ÜR-GE (üretim-geliştirme) uğraşlarını yürütecek, cihazların verimli kullanılmasını sağlayacak, aktif görev yapacak, şemalarına uygun olarak monte edecek, rutin bakımlarını gerçekleştirecek ve onaracak, teknik, bilimsel bilgi ve yüksek donanıma sahip nitelikli işgücüne olan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Batıanadolu Bilim ve Teknik Liseleri Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt, Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Tıbbi laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları ve Yaşam Destek Tedavi Cihazları dallarında eğitim vermektedir.

Bu alan ve dallarda okuyan öğrencilerimiz, uygulamalı eğitim alarak sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü olarak mezun olmaktadır. Central Hospital ve Central Medical’ın kurumlarımız bünyesinde yer alması, okullarımızda uygulamalı eğitim ile öğrencilerin mesleki bilgi ve becerisini artırmaktadır. 

Öğrencilerimiz dört yıl boyunca okuyacakları genel bilgi dersleri ve meslek dersleri ile ayrıca katılacakları etüt çalışmalarıyla alanlarının devamı olan yükseköğretim programlara ek puan avantajı ile yerleşebilirler.

Sağlık alanında yaptığımız projelerle Yurtdışında staj ve uluslararası sertifika alma imkanına sahip olan öğrencilerimiz; Almanca dil kursları ile ikinci dil eğitim programı ile desteklenmektedirler.

Devlet destekli olan bu alanımızdan mezun olan öğrencilerimiz diplomaları ile birlikte İşyeri Açma Belgesi de almaktadır.

Mezunlarımız, BASEK Sağlık Kurumlarında, Tüm Kamu Ve Özel Hastanelerde, Laboratuvar Ve Görüntüleme Merkezlerinde, Biyomedikal Teknik Servis Firmalarında, Biyomedikal Cihaz İthalatçılarında, Tıbbi Cihaz Üretim Firmalarında çalışabildikleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler.

Olanaklar: Devlet Teşviki, Sınırlı Kontenjanda İş Garantisi
Staj İmkanları: Kurum çatımız altında hizmet vermekte olan Central Hospital’da staj imkanı sunulmaktadır.
 
- Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis Ve Kayıt Cihazları Dalı
- Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Dalı
- Tıbbi Laboratuvar Ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Dalı
- Yaşam Destek Ve Tedavi Cihazları Dalı

 

Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları Dalı

Fizyolojik Sinyal İzleme, Teşhis ve Kayıt Dalında öğrenim gören öğrencilerimiz; fizyolojik sinyallerin teşhis ve tedavi amacıyla izlenmesi, kullanılan cihazların kurulumu, montaj bakım ve onarım işlemlerini yaparak ilgili sektörde teknisyen ünvanı ile istihdam edilmektedirler.

Bu daldan mezun olan öğrencilerimiz, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanının alt dalı olduğu için yukarıda bahsi geçen avantajlarından aynı imkanlar dahilinde faydalanabilmektedirler.

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Dalı

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Dalında öğrenim gören öğrencilerimize genel kültür derslerinin yanı sıra ağırlıklı olarak İngilizce ve seçmeli ikinci yabancı dil olarak Almanca, temel elektrik-elektronik, insan fizyolojisine yönelik tıp dersleri ve biyomedikal cihazlarla ilgili meslek dersleri verilmektedir.

Öğrencilerimiz 12. Sınıfta haftada 3 gün işletmelerde beceri eğitimi yapmaktadır. Kurum hastanemiz olan Central Hospital başta olmak üzere hastaneler ve büyük medikal firmalarda staj yapma imkanı bulan öğrencilerimiz, yaptıkları bu stajlarda iş hayatında çalışma tecrübesini kazanmaktadır. Birçok öğrencimiz staj yaparken iş teklifleri almış bu teklifleri değerlendirmişlerdir. Özellikle hastanede staj yapan öğrencilerimiz iş disiplinleriyle hastane çalışanlarının takdirini kazanmışlardır.

Bu daldan mezun olan öğrencilerimiz, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanının alt dalı olduğu için yukarıda bahsi geçen avantajlarından aynı imkanlar dahilinde faydalanabilmektedirler.

 

Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları Dalı 

Yaşam destek ve tedavi cihazları dalında okuyan öğrencilerimiz; hayati önem taşıyan cihazlarda (Küvez ve Fototerapi Cihazları, İnfüzyon Pompaları, Fizik Tedavi Cihazları) kurulum, montaj, bakım, ağrıca giderme yeteneklerini kazanarak eğitimlerini tamamlamaktadırlar.

Bu daldan mezun olan öğrencilerimiz, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanının alt dalı olduğu için yukarıda bahsi geçen avantajlarından aynı imkanlar dahilinde faydalanabilmektedirler.

Tıbbi Cihaz Üretimi Dalı

 

Tıbbi Labaratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Dalı

Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları dalında öğrenim gören öğrencilerimiz; kurulum, montaj, bakım, arıza giderme ve kalibrasyon yapma becerilerine yönelik eğitim ve öğretim almaktadırlar. Bu dalda okuyan öğrenciler, hastadan alınan numunelerin incelenmesinde kullanılan Etüv, Kan Saklama Dolapları, Su Distile Cihazı vb. birçok cihazın kullanım, bakım ve kalibrasyonlarının yapımı konularında uzman eğitim kadromuz ile sektöre hazırlanmaktadırlar.

Bu daldan mezun olan öğrencilerimiz, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanının alt dalı olduğu için yukarıda bahsi geçen avantajlarından aynı imkanlar dahilinde faydalanabilmektedirler.

Bölüm/Sınıf hakkında bilgi almak istiyorum.
Bilgi için size ulaşalım.