Batıanadolu

EĞİTİM ALANLARIMIZ

Gıda, Tarım & Hayvancılık

GIDA TARIM HAYVANCILIK ALANI

Tarım Alet Makinaları Dalı

Tahıllar, endüstri bitkileri, baklagiller, çayır mera yem bitkileri, tarla mekanizasyonu, üretme ve çoğaltma tekniği, tıbbi aromatik bitkiler, gübreleme, bitki sağlığı, tarımsal ve sulama, traktör bakımı, hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan makineler, hasat, harman makineleri, ekim/dikim makineleri, arazi hazırlama-toprak işleme alet ve makineleri, bitki bakım, gübreleme alet ve makineleri, tarımda kullanılan motorlar, tarımsal ürünleri işleme makineleri, temel onarım işlemleri ve bitki koruma makineleri ile ilgili, beceri ve yetkinliklerin kazandırıldığı alandır.

Öğrencilerimiz dört yıl boyunca okuyacakları genel bilgi dersleri ve meslek dersleri ile ayrıca katılacakları etüt çalışmalarıyla alanlarının devamı olan yükseköğretim programlara ek puan avantajı ile yerleşebilirler.

Mezunlarımız, meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
Meyvecilik ve Sebzecilik işletmeleri, Tarla bitkileri işletmeleri, Fidanlıklar, Seralar, Bağcılık işletmeleri, Peyzaj büroları, Tarım alet ve makineleri firmaları, Tarım Bakanlığı, Araştırma enstitüleri, Ziraat odaları, Tarım kooperatifleri, Belediyelerde istihdam edilmektedirler.  

  • Çalışma Alanları: Öğrenciler, meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Meyvecilik ve Sebzecilik işletmeleri, Tarla bitkileri işletmeleri, Fidanlıklar, Seralar, Bağcılık işletmeleri, Peyzaj büroları, Tarım alet ve makineleri firmaları, Tarım Bakanlığı, Araştırma enstitüleri, Ziraat odaları, Tarım kooperatifleri, Belediyeler ve Kendi iş yerleri vb. işletmelerde çalışabilirler.
  • Devlet destekli olan bu alanımızdan mezun olan öğrencilerimiz teknisyen ünvanı ile mezun olup, diplomaları ile birlikte İşyeri Açma Belgesi ve EUROPASS Belgesi almaktadır.

 

Gıda Tarım Hayvan Sağlığı Laboratuvarı Dalı

Bu alanda, meslek elemanı yetiştirmek amacıyla tarım ve hayvan sağlığına yönelik laboratuvar uygulamaları ve teknolojileri ile ilgili beceri kazandırmaya yönelik daldır. Laboratuvar teknisyeni, bitkisel üretimlerle ilgili verimin ve kalitenin artırılması, sağlıklı ürün elde edilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik su, toprak ve gübre numunelerinin mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel analizlerini laboratuvar ortamında yapma becerisine sahip işgücüdür. Ülkemizin bir tarım ülkesi olduğu gerçeğinden hareketle çok önemli bir alandır.

Öğrencilerimiz dört yıl boyunca okuyacakları genel bilgi dersleri ve meslek dersleri ile ayrıca katılacakları etüt çalışmalarıyla alanlarının devamı olan yükseköğretim programlara ek puan avantajı ile yerleşebilirler.

Mezunlarımız, Kamu-özel ayrımı olmaksızın gıda, toprak, su, yaprak, gübre analiz laboratuvarları, hayvan hastalıkları teşhisine yönelik biyokimya, histoloji, parazitoloji ve mikrobiyoloji laboratuvarları, hayvan hastalıkları araştırma laboratuvarlarında istihdam edilmektedir.

  • Çalışma Alanları: Veteriner Kontrol Araştırma Laboratuvarları, haralar, hayvan barınakları, özel veteriner klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerinde, deney hayvanları üretim, bakım ve besleme ünitelerinde, kesimhanelerde, köpek eğitim merkezlerinde, büyük ve küçükbaş hayvan çiftliklerinde, tavukçuluk işletmelerinde, damızlık sığır yetiştiricileri birliği, koyun-keçi yetiştirici birlikleri, arıcılık birlikleri, süt üreticileri birlikleri, gibi kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerde çalışabilirler.
  • Olanaklar: Veteriner alanı devlet destekli olup; Milli Eğitim Bakanlığınca Verilen destek tutarı toplam okul ücretinden düşülerek, kalan tutar veli tarafından ödenmektedir. Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir.
  • Staj İmkanları: Protokol kapsamında olan işletmelerde staj imkanı sunulmaktadır.
  • Devlet destekli olan bu alanımızdan mezun olan öğrencilerimiz teknisyen ünvanı ile mezun olup, diplomaları ile birlikte İşyeri Açma Belgesi ve EUROPASS Belgesi almaktadır.

Bölüm/Sınıf hakkında bilgi almak istiyorum.
Bilgi için size ulaşalım.