Batıanadolu

EĞİTİM ALANLARIMIZ

Havacılık

HAVACILIK ALANI

Milli güvenlikte olduğu kadar ticari anlamda da önemli bir stratejik sektör olarak tanımlanan havacılık sektörü, yoğun ilgi ve talep gören alan konumuna gelmiştir.

Özellikle son yıllarda, sektörün yeni geliştiği ve büyük potansiyel barındıran ülkeler göz önüne alındığında, sektörün önümüzdeki dönemde de daha da büyük bir talep doğuracağı ortaya çıkmaktadır. Sivil havacılıkta belirleyici olan yolcu ve yük taşımacılığı gelişmeleri ve bunlara ilişkin öngörülere bakıldığında sektörün ileri gelen iki ana üreticisinin ortaya koyduğu tahminler, ilgili sektörde önemli bir istihdam alanı, üretim ve tedarik fırsatının olacağını göstermektedir. Bu açıdan ortaya çıkacak ihtiyaca yönelik ülkemizde sektöre ilişkin üretim ve hizmet tecrübesinin geliştirilmesi, gerekli yeteneklerin yetiştirilmesi ve insan kaynağının iyileştirilmesi önemli noktaya ulaşmıştır.

Çalışma Alanları: sivil uçak bakım merkezleri, askerî hava ikmal bakım merkezleri, uçak fabrikaları gibi iş piyasasının ihtiyacına göre istihdam edilmektedir. Geniş bir iş ve çalışma alanı vardır.
Olanaklar: Havacılık alanı, devlet destekli olup; Milli Eğitim Bakanlığınca Verilen destek tutarı toplam okul ücretinden düşülerek, kalan tutar veli tarafından ödenmektedir.
Staj İmkanları:
Protokol kapsamında olan işletmelerde staj imkanı sunulmaktadır.

Devlet destekli olan bu alanımızdan mezun olan öğrencilerimiz diplomaları ile birlikte İşyeri Açma Belgesi de EUROPASS Belgesi almaktadır

 

Uçak Elektroniği Dalı

Uçak elektrik sistemleri, aviyonik sistemler, analog elektronik, itme kuvveti, uçuş aerodinamiği, dijital uygulamaları, mekanik sistem uygulamaları, uçak bakım uygulamaları, ileri dijital teknikleri, havacılık kanunları ve insan faktörleri ve mesleki yabancı dil ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması için eğitim-öğretim verilen alandır.

Çalışma Alanları: sivil uçak bakım merkezleri, askerî hava ikmal bakım merkezleri, uçak fabrikaları gibi iş piyasasının ihtiyacına göre istihdam edilmektedir. Geniş bir iş ve çalışma alanı vardır.
Olanaklar: Uçak-Gövde Bakım alanı devlet destekli olup; Milli Eğitim Bakanlığınca Verilen destek tutarı toplam okul ücretinden düşülerek, kalan tutar veli tarafından ödenmektedir. Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir.
Staj İmkanları: Protokol kapsamında olan işletmelerde staj imkanı sunulmaktadır

Devlet destekli olan bu alanımızdan mezun olan öğrencilerimiz diplomaları ile birlikte İşyeri Açma Belgesi de EUROPASS Belgesi almaktadır.

 

Uçak Bakım - Uçak Gövde Motor Dalı

Ülkemiz, dünyada havacılık sektörünün kurallarını belirleyen iki otoriteden biri olan JointAviationAuthorities (JAA)’nin tam üyesidir. Bu tam üyelikle havacılık ile ilgili kuralların ve prosedürlerin standart duruma getirilmesi, üye ülkeler arasında uçak, uçak parçası ve bakım personeli alışverişinin kolaylaştırılması, sivil havacılık faaliyetlerinde en yüksek emniyet standartlarının geliştirilmesini sağlamıştır.

Çalışma Alanları: sivil uçak bakım merkezleri, askerî hava ikmal bakım merkezleri, uçak fabrikaları gibi iş piyasasının ihtiyacına göre istihdam edilmektedir. Geniş bir iş ve çalışma alanı vardır.
Olanaklar: Uçak-Gövde Bakım alanı devlet destekli olup; Milli Eğitim Bakanlığınca Verilen destek tutarı toplam okul ücretinden düşülerek, kalan tutar veli tarafından ödenmektedir. Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir.
Staj İmkanları: Protokol kapsamında olan işletmelerde staj imkanı sunulmaktadır

 

Yer Hizmetleri Dalı

Havayolu firmalarında, yer işletmelerinde ve sahada aktif ve donanımlı görev yapacak personele olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.  İstihdam açısından avantajlı bir alan olan Yer Hizmetleri Dalında okuyan öğrencilerimiz; hava limanlarına inen uçakların belirlenen alanlara park edilmesi, hava alanındaki işaretlerin çizilmesi, yolcuların uçağa ve terminale güvenli ve bilgilendirici şekilde taşınması, transferleri planlanması, hava trafik kuralları, Acentelerde seyahat danışmanlığı konularında uzman eğitimciler tarafından yetiştirilmektedir.

Öğrencilerimiz dört yıl boyunca okuyacakları genel bilgi dersleri ve meslek dersleri ile ayrıca katılacakları etüt çalışmalarıyla alanlarının devamı olan yükseköğretim programlara ek puan avantajı ile yerleşebilirler.

Mezunlarımız, havayolu firmalarında, yer işletmelerinde, havalimanı işletmelerinin tüm departmanlarında, acentelerde, turistik tesislerde, danışmanlık ve yer hizmetleri ile ilgili eğitim kuruluşlarında istihdam edilmektedir.

Bölüm/Sınıf hakkında bilgi almak istiyorum.
Bilgi için size ulaşalım.