Batıanadolu

EĞİTİM ALANLARIMIZ

Sağlık

SAĞLIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Sağlık; BASEK Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Sağlık Hizmetleri Alanı; Hemşire Yardımcılığı, Ebe Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarında öğrencilerle buluşmaktadır.

Bu alan ve dallarda okuyan öğrencilerimiz, uygulamalı eğitim alarak sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü olarak mezun olmaktadır. Central Hospital ve Central Medical’ın kurumlarımız bünyesinde yer alması, okullarımızda uygulamalı sağlık eğitiminin ve öğrencilerin niteliğini yükseltmektedir.  

Öğrencilerimiz dört yıl boyunca okuyacakları genel bilgi dersleri ve meslek dersleri ile ayrıca katılacakları etüt çalışmalarıyla alanlarının devamı olan yükseköğretim programlara ek puan avantajı ile yerleşebilirler.

Sağlık alanında yaptığımız projelerle Yurtdışında staj ve uluslararası sertifika alma imkanına sahip olan öğrencilerimiz; Almanca dil kursları ile ikinci dil eğitim programı ile desteklenmektedirler.

Mezunlarımız, BASEK sağlık kurumlarında, kamu ve özel hastanelerde, tıp merkezlerinde, özel okullarda, özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilmekte, ayrıca rehabilitasyon merkezleri ve huzurevlerine KPSS ile klinik destek elemanı olarak atanabilmektedir.

Özellikle son iki yıldır tüm dünyanın yaşamış olduğu pandemi süreci sağlık sektörünün önem ve önceliğini sonu gelmeyecek bir meslek olarak ortaya koymuştur.

 

Hemşire Yardımcılığı Dalı

hemşire yardımcılığı dalında eğitim gören öğrencilerimiz; hastanın beslenmesini sağlama, bilgisayar ofis programlarını kullanma, sağlık hizmetlerinde etkili iletişim kurma, insan vücudunun anatomi ve fizyolojisini tanıma, mesleki hak ve sorumluluklar doğrultusunda çalışma, hastanın tıbbi bakımını destekleme, hasta ya da yaralıya ilk yardım uygulama, aseptik tekniklere uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklara karşı önlem alma, mesleki temel uygulamaları yürütme ile bilgi, becerileri kazandırmaya yönelik öğretim ve eğitim verilen daldır.

Hemşire yardımcılığı dalında okuyan öğrencilerimiz, 12. Sınıfta haftada 3 gün kamu ve özel hastanelerde işletmelerde beceri eğitimi görmekte olup; mezuniyetle birlikte alanının devamı olan yükseköğretim programlarını ek puanla tercih etme hakkına sahip olmaktadır. Çalışma hayatını tercih eden öğrencilerimiz de BASEK sağlık kurumlarında, kamu ve özel hastanelerde, tıp merkezlerinde, özel okullarda, özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilmekte, ayrıca rehabilitasyon merkezleri ve huzurevlerine KPSS ile klinik destek elemanı olarak atanabilmektedir.

 • Olanaklar: Akademik Başarı Bursu, Yetenek Bursu, Eğitim Kredisi, Sınırlı Kontenjanda İş Garantisi
 • Staj İmkanları: Kurum çatımız altında hizmet vermekte olan Central Hospital’da staj imkanı sunulmaktadır.
 • Mezun olan öğrencilerimiz EUROPASS belgesi almaktadır.

 

Ebe Yardımcılığı Dalı

Ebe Yardımcılığı Programını okuyan öğrencilerimiz; doğum öncesi izlem ve doğuma yardımcı olma, kadın hastalıkları ve aile planlaması hizmetlerinde yardımcı olma, yeni doğan ve çocuk sağlığını koruma, mesleki temel uygulamaları yürütme ile ilgili bilgi, beceri kazandırmaya yönelik eğitim/öğretim verilen alandır.

Bu daldan mezun olan öğrencilerimiz, sağlık hizmetleri alanının alt dalı olduğu için yukarıda bahsi geçen avantajlarından aynı imkanlar dahilinde faydalanabilmektedirler.

 • Olanaklar: Akademik Başarı Bursu, Yetenek Bursu, Eğitim Kredisi, Sınırlı Kontenjanda İş Garantisi
 • Staj İmkanları: Kurum çatımız altında hizmet vermekte olan Central Hospital’da staj imkanı sunulmaktadır.
 • Mezun olan öğrencilerimiz EUROPASS belgesi almaktadır.

 

Sağlık Bakım Teknisyenliği Dalı

Bu dalda aseptik tekniklere uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, sistem hatalıklarını tanıma, sağlık psikolojisi, yeni doğan ve çocuk sağılığını koruma, mesleki ve temel uygulamalar ile ilgili bilgi, beceri yetkinliklerin kazandırılmasını hedefleyen sağlık hizmetleri bölümü alt dalıdır.

Bu daldan mezun olan öğrencilerimiz, sağlık hizmetleri alanının alt dalı olduğu için yukarıda bahsi geçen avantajlarından aynı imkanlar dahilinde faydalanabilmektedirler.

 • Olanaklar: Akademik Başarı Bursu, Yetenek Bursu, Eğitim Kredisi, Sınırlı Kontenjanda İş Garantisi
 • Staj İmkanları: Kurum çatımız altında hizmet vermekte olan Central Hospital’da staj imkanı sunulmaktadır.
 • Mezun olan öğrencilerimiz EUROPASS belgesi almaktadır.

 

Hasta ve Yaşlı Bakımı Dalı

2011 yılında yapılan aile yapısı araştırması sonuçlarına göre; bakıma muhtaç yaşlı oranında artış görünmektedir. Aile yapısında yaşanan değişim ve bakım rolünün azalması, yaşlıların bakımında kamusal hizmet desteğinin artmasına yol açmıştır. Yapılan araştırmalar, sosyokültürel yapının değişimi doğrultusunda yaşlı ve hasta bakımı eğitimi almış işgücüne ihtiyacı artırmıştır. İnsan vücudunun anatomisi, sağlık hizmetlerinde iletişim, etik ilke ve sorumlulukları doğrultusunda çalışma, hasta ve yaşlının kişisel bakımını yapma, tıbbi bakımını destekleme, hasta ve yaşlının beslenmesini sağlama, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, hasta/ yaralıya ilk yardım uygulama, tıbbi terminoloji, rehabilitasyon, sağlıklı ve aktif yaşlanma ile ilgili bilgi, becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Alan sayesinde kazanımlara dayalı olarak gerçekleştirilecek eğitimler ile öğrencilerin en verimli şekilde Avrupa standartlarında bir eğitim ile kalifiyeli eleman arayan sektörler için iş gücü yetiştirilmektedir.

Özellikle, Avrupa ülkeleri eleman alımında bu alanda yetişmiş uzman kişilerin başvurularını dikkate almaktadır.

Öğrencilerimiz dört yıl boyunca okuyacakları genel bilgi dersleri ve meslek dersleri ile ayrıca katılacakları etüt çalışmalarıyla alanlarının devamı olan yükseköğretim programlara ek puan avantajı ile yerleşebilirler.

Mezunlarımız, Huzurevleri, geriatri merkezleri, kamu ve Kamu ve özel hastanelerde, bakım evlerinde, sosyal hizmetlerde, istihdam edilmektedirler.

Bu daldan mezun olan öğrencilerimiz, sağlık hizmetleri alanının alt dalı olduğu için yukarıda bahsi geçen avantajlarından aynı imkanlar dahilinde faydalanabilmektedirler.

 • Olanaklar: Almanya’ staj ve istihdam olanağı
 • Staj İmkanları: Almanya’da staj imkanı sunulmaktadır.
 • Mezun olan öğrencilerimiz EUROPASS belgesi almaktadır.

 

Batı Anadolu Bilim ve Teknik Liseleri Sağlık Hizmetleri Alanı; İzmir’in en güçlü sağlık kurumlarının bünyesinde yer almakta olup; güçlü ve deneyimli öğretmen kadrosuyla sonu gelmeyecek meslek olan sağlık sektörüne nitelikli işgücü yetiştirmektedir.

Bölüm/Sınıf hakkında bilgi almak istiyorum.
Bilgi için size ulaşalım.