Batıanadolu

EĞİTİM ALANLARIMIZ

Veterinerlik

VETERİNER SAĞLIK BÖLÜMÜ

Veteriner Sağlık Teknisyenliği Dalı

Ülkemizde tarım ve hayvancılığın önemini nedeniyle veteriner ve veteriner yardımcılarına duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Bu dalı okuyan öğrencilerimiz, veteriner tıp alanında çalışmalar yapan yardımcı veteriner sağlık personeli olarak mezun olmaktadır. Klinik hizmetlerinde veteriner hekime yardımcı olan, yetkileri kapsamında veteriner hekim gözetiminde veya gözetim olmaksızın tedavi ve koruyucu tıp uygulamalarını yerine getiren, kendi alanında yetiştiriciyi hayvan sağlığı konusunda bilgilendiren, yapmış olduğu çalışmalarla ilgili kayıt tutan; Mesleki kanun, tüzük, yönetmelik, talimat, mesleki literatür ve gelişmeleri takip eden ve mesleki yazışmaları yapma bilgi ve becerisine sahip personeldir.

Öğrencilerimiz dört yıl boyunca okuyacakları genel bilgi dersleri ve meslek dersleri ile ayrıca katılacakları etüt çalışmalarıyla alanlarının devamı olan yükseköğretim programlara ek puan avantajı ile yerleşebilirler.

Mezunlarımız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TİGEM’ler, Veteriner Kontrol araştırma laboratuvarları, Hayvan barınakları, özel veteriner klinikleri, poliklinik ve hayvan hastaneleri, deney hayvanları üretim, bakım ve besleme üniteleri, veteriner, ilaç, aşı ve serum üretimi ve bunların pazarlamasını yapan firmalarda istihdam edilmektedir.

Devlet destekli olan bu alanımızdan mezun olan öğrencilerimiz teknisyen ünvanı ile mezun olup, diplomaları ile birlikte İşyeri Açma Belgesi ve EUROPASS Belgesi almaktadır.

Bölüm/Sınıf hakkında bilgi almak istiyorum.
Bilgi için size ulaşalım.