Batıanadolu

EĞİTİM ALANLARIMIZ

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI

 

Ülkemizin kalkınmasında enerji kaynaklarının büyük rolü vardır. Sektörün hızlı gelişmesi ile bu alanda uzman ve yetişmiş işgücüne olan ihtiyaç artmıştır. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri; çevresel etkenleri de göz önünde bulundurarak dünya üzerinde bulunan kaynaklarını kullanabilir hale getirilene kadar bilgi toplama, tasarım, simülasyon, raporlama, uygulama ve kalite kontrol süreçlerinde yer alan, ayrıca enerji üreten sistemlerin verimini artırma yollarını araştıran, rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üreten santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakım ve onarımı ile ilgili yeterlilikleri kazanmış uzman işgücü yetiştirmektedir.

Öğrencilerimiz dört yıl boyunca okuyacakları genel bilgi dersleri ve meslek dersleri ile ayrıca katılacakları etüt çalışmalarıyla alanlarının devamı olan yükseköğretim programlara ek puan avantajı ile yerleşebilirler.

Devlet destekli olan bu alanımızdan mezun olan öğrencilerimiz diplomaları ile birlikte İşyeri Açma Belgesi de almaktadır.

Mezunlarımız, Güneş Santrallerinde, Rüzgar Santrallerinde, Küçük güneş türbini üreten firmalarda, elektrik santrallerinde, akıllı binalarda, diğer elektrik santrallerinde vb. işletme ve firmalarda istihdam edilmektedir.

Çalışma Alanları: Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, rüzgâr santralleri ve güneş santralleri ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.

 

Güneş Enerji Sistemleri Dalı

İş sağlığı ve güvenlik tedbirleri kapsamında Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) santrallerinin kurulumu, işletilmesi, temel otomasyon ve ileri otomasyonunun oluşturulması, simülasyon destekli güneş enerjisi ile ilgili üç boyutlu modelleme eğitimi ve öğretiminin verildiği alandır.

Bu daldan mezun olan öğrencilerimiz, yenilenebilir enerji teknolojileri alanının alt dalı olduğu için yukarıda bahsi geçen avantajlarından aynı imkanlar dahilinde faydalanabilmektedirler.

 

Rüzgar Enerji Sistemleri Dalı

İş sağlığı ve güvenlik tedbirleri kapsamında Rüzgar Enerjisi santrallerinin kurulumu, işletilmesi, temel otomasyon ve ileri otomasyonunun oluşturulması, simülasyon destekli güneş enerjisi ile ilgili üç boyutlu modelleme eğitimi ve öğretiminin verildiği alandır.

Bu daldan mezun olan öğrencilerimiz, yenilenebilir enerji teknolojileri alanının alt dalı olduğu için yukarıda bahsi geçen avantajlarından aynı imkanlar dahilinde faydalanabilmektedirler.

Bölüm/Sınıf hakkında bilgi almak istiyorum.
Bilgi için size ulaşalım.