HEDEFLERİNİZE ULAŞTIRACAK YOLU BASEK’LE KEŞFEDİN.

HEDEFLERİNİZE ULAŞTIRACAK YOLU BASEK’LE KEŞFEDİN.

HEDEFLERİNİZE ULAŞTIRACAK YOLU BASEK’LE KEŞFEDİN.

BASEK Rehberlik birimi, bireyin öncelikle kendini tanıması, merak, ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkararak farkındalığa varması ile kendisini gerçekleştirmesi amacıyla bilimsel bir şekilde yapılan, profesyonel ve sürekliliği sağlanarak devam ettirilen yardım sürecidir. 

BASEK Rehberlik Birimi tarafından, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimiz, beceri, sosyal ve fiziksel gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak izlenmektedirler.  Lise çağındaki gençlerin, ergenlik süreci içerisinde kaynaklanan sorunlarına yardımcı olunmakta ve gelecek planlarında uzman psikologlar tarafından rehberlik yapılmaktadır. 

BASEK Rehberlik Birimi, okulumuzda okuyan öğrencilerin kendini anlamlandıran, kişilik özelliklerini tanıyan, özgüven duygusunun yüksek olduğu, sosyal iletişim becerilerine sahip, ailesine ve çevresine duyarlı, bireysel olarak doğru kararlar verebilen, kendini doğru ifade edebilen yaratıcı ve başarılı bireyler olmalarına katkıda bulunmaktadır. 

KARİYER BELİRLEME VE YÖNLENDİRME ÇALIŞMALARI
Lise çağındaki öğrencilerin yaş grubu bulundukları dönem içinde özel yeteneklerin ortaya çıktığı, bir mesleğe yönelme gereksiniminin duyulduğu dönemdir. Eğitsel ve kişisel rehberlik hizmetlerinin yanı sıra ‘Mesleki Rehberlik Hizmetlerinin’ önemi yüksektir. Lise eğitimi sonunda öğrencinin yüksek öğretime ya da meslek hayatına, iş alanlarına doğru yönlendirilmesi için öğrencinin bireysel özellikleri, şartları, kapasite ve sınırlılıkları açısından çok iyi analiz edilerek değerlendirilmesi gerekir. Sistemli ve donanımlı tanıma ve tanıtma faaliyetleri bu dönemler içerisinde önemini artırır. 

Okulumuzun rehberlik çalışmaları aşağıdaki etkinlikler çerçevesinde yürütülür: 

 • Meslek, kişilik envanterleri ve akademik çalışmalar
 • Ders ve meslek seçimi hakkında bireysel görüşmeler
 • Test teknikleri ve zaman yönetimine yönelik bireysel ve sınıf çalışmaları
 • Sınav kaygısına yönelik bireysel ve sınıf çalışmaları
 • YKS ye yönelik bireysel ve sınıf çalışmaları, başvuru destekleri
 • Tercih danışmanlığı
 • Dönem içerisinde akademik ve sosyal becerileri ile alakalı takip çalışmaları.

 

VELİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Rehberlik hizmetlerimizi veli-öğrenci ve okul birlikteliği içerisinde sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerimizin her kademede farklı ihtiyaç ve sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaç ve sorunların ortaya çıktığı durumlarda ailelerde etkilenmektedir. Görüşmeler esnasında aile ile sürekli iletişimde kalarak işbirliği yapmak sağlıklı sonuca ulaşmada etkili bir yöntemdir. 

Velilerimiz ile işbirliği içerisinde aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmekteyiz:

 • Ders başarı ve başarısızlıkları durumundaki tutumları
 • Ergenlik dönemine bakış açıları
 • YKS süreci
 • Tercih danışmanlığı
 • Ders, meslek, üniversite ve kariyer danışmanlığı
 • Bireysel destek ihtiyacı çalışmaları
 • Davranış sorunları ile baş etme
 • Sorunların çözümüne yönelik ölçme ve değerlendirme çalışmaları test- envanter uygulamaları

DANIŞMAN ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ
Okulumuzdaki danışman öğretmenler, danışmanı olduğu öğrencilerinin akademik ve gelişimsel takiplerini PDRM birimi ile ve diğer branş öğretmenleri ile birlikte değerlendirerek velilere düzenli olarak geri bildirimde bulunmaktadırlar. 

GELİŞİMSEL TAKİP
Danışman öğretmen, öğrencisinin bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda akranları ile paralel olarak gösterdiği gelişimlerini takip ederek, arkadaş ilişkileri ve aile konusunda desteklenmesi gerekli olan durumlar için PDRM’yi bilgilendirerek iş birliği sonucunda süreçle ilgili veliyi bilgilendirmektedir. 

AKADEMİK TAKİP PROGRAMI
Öğrencilerin akademik durumunu, ders bazında yapılan sınavlar, kazanımlar ve her türlü deneme sınavları ile takip edilir. Her bir öğrencinin başarı takip sonuçlarına göre ders ders konu eksikliklerini belirleyerek öğrencinin ihtiyaç duyduğu uygulamaları düzenler. 

Whatsapp Destek

Batıanadolu Okulları

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabiliriz?