Batıanadolu

Erasmus+ Avrupa Stajı -2019-1-TR01-KA102-066275

Proje Sahibi
Özel Mersinli Batı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Proje Ortakları
DAPE Energias Renovaveis ,Braga/PORTEKİZ
Clinicile Si Laboratoarele Sfanta Maria, Bükreş/ ROMANYA

Çağımızın yükselen mesleki alanlarından yenilenebilir enerji teknolojileri, güneş enerjisi sistemlerinde öğrencilerimiz yenilenebilir enerji sitemlerini öğrenerek küçük rüzgar tribünü ve güneş paneli kurabilme, güneş enerjisi santrali kurup işletme gibi becerilere sahip olabilmektedir. Günümüzde pek çok alanda istihdam imkanı bulabildikleri gibi kendi alanlarında işletme sahibi olup ülkemiz ekonomisine katkı sağlama ve doğa dostu enerjiler üretme olanağına da sahip olmaktadır. Dünya’da birçok ülkede bakım gereksiniminin artmasına rağmen hemşire ve ebe sayısındaki yetersizlik hemşire ve ebe yardımcılığı alanını gündeme getirmiş; bu alanlardaki yetkin elemanların istihdamını zorunlu kılmıştır. Ülkemizde de bu bağlamda liselerin Sağlık Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışarak hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi; beslenme programına uyulması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan Yine Meslek liselerinin Sağlık Hizmetleri alanında yetişen ebe yardımcıları, kadınların üreme sağlığının kayıtlarının tutulmasına yardım etmek, gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık, doğum sonrası bebek bakımında anneye yardımcı olma ile aile planlaması hizmetlerini yürütebilmektedir.
01 Eylül 2019 tarihinde başlayıp ve 31 Ağustos 2020’de tamamlanması planlanan proje, pandemi sebebiyle, 27 Mart 2022’de tamamlanmıştır. Projemizde üç eğitim hareketliliği gerçekleştirilmiştir.  1. Grup olan Yenilenebilir Enerji alanından 5 öğrenci; 2. Grup Ebe yardımcılığı dalından 6 öğrenci; 3. Grup hemşire ve ebe yardımcılığından 12 öğrenci ve toplam 5 refakatçinin katılmış olduğu hareketlilikte katılımcılarımıza Romanya Bükreş’te BLİSS Hotel, Portekiz Braga’da Urban Hotel Estaçao ev sahipliği yapmıştır. 


Yenilenebilir Enerji Alanı öğrencilerimiz, güneş panellerindeki sistem bileşenlerinin incelenmesi, güneş panellerindeki şarj regülatörlerinin çalışma yapısına ilişkin uygulamalar, güneş panellerinde kullanılan evirici mantığı üzerinde uygulamalar, güneş panellerinde AC ve DC tüketici farkları ve uygulanışları ile güneş panellerinde kablo seçiminin önemi, güneş panellerinin kurulum süreçleri ve maliyetlerini  yerinde gözlemleyerek öğrenmişlerdir. Hemşire ve Ebe Yardımcılığı öğrencilerimiz,  Ürokültür analizleri, sindirim örnekleri toplama ve muayenesi, jinekoloji analizleri ve hasta eğitimi, koprokültür incelemesi, gizli kan komplikasyonu incelemesi, Helikobakter Pylori Antijen incelenmesi, Giyardiya Antijen muayenesi,Rotavirüs/ Adenovirüs Antijen incelemesi, Coprosistogram muayenesi, Klostridyum muayenesi ve boğaz eksüda kültür toplanmasını ve bu uygulamalarda dikkat edilecek hususları öğrenmiştir.Proje içerişimdeki akışlarda alınan eğitimlerle beraber yukarıda bulunan amaçları gerçekleştirdiklerine ve yurtdışında eğitim aldıklarına ilişkin sertifika almışlardır.        
Bu sertifikaları ile öğrencilerimizin bölgede sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanlar haline geldiklerini kanıtlama fırsatı doğmuş ve aynı zamanda bu sebepten öğrencilerimizin ileriki hayatlarında istihdam edilme şansları artmıştır. Aldıkları dil kursu sayesinde öğrencilerimizin dilsel becerileri artmış ve mesleklerindeki terimlerin İngilizce karşılıklarını öğrenme şansları olmuştur. Öğrencilerimizin edindiği dilsel yeterlilik de kurs alınan kurum tarafından belgelendirilmiştir.