Batıanadolu

Ege'nin Yıldızları


BİLİM: Geleceğin teknolojisine yön verecek, ülkemizi küresel ölçekte teknoloji liderleri arasında konumlandıracak genç bilim insanlarını yetiştirmek üzere, çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürmektedir. BASEK, güçlü akademik ve teknolojik alt yapısı ile, aklın ve bilimin ışığında araştırmacı, yenilikçi, üretken bir nesil yetiştiriyor.

TEKNİK: İçinde bulunduğumuz yüzyıl baş döndürücü değişim ve gelişim sürecinde, iyi planlanmış mesleki ve teknik eğitim sistemi ile insan sermayesini etkin ve verimli kullanan ülkelerin yüzyılı olacaktır. BASEK bu gerçekten hareketle, ulusal ve uluslararası düzeyde tüm gelişmeleri izleyen, inceleyen ve ilk uygulayan kurumdur.

MESLEK: Ülkemizin dünya ekonomileri ile bütünleşmesi ve AB’ye katılım hedefleri çerçevesinde daha nitelikli ve daha donanımlı işgücü yetiştirmenin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, nitelikli işgücü yetiştiren mekanizmalarını tüm gücüyle çalıştırmaktadır.

SPOR: sporun çeşitli dallarında uluslar ve uluslararası başarılara imza atmış gençlerimizi kulüp ve burs olanaklarıyla destekliyor, Türk sporunun gelişmesine katkı veriyoruz.

SANAT: BASEK olarak; tüm sanatsal çalışmalara ve bu çalışmalarıyla kendini kanıtlamış gençlerimize burs desteği vererek evrensel boyutlarda gelişimlerine ve Türk sanatına katma değer sağlamalarına olanak veriyoruz.

Tümünü Görüntüle